คำคมกับคำกลอน

กลอนให้กําลังใจตัวเอง

ชาร์จแบตให้ใจเสียก่อน
ให้พักให้ผ่อนเสียบ้าง
หยุดไว้ให้ใจมีพลัง
ให้ชีวิตยังมีหวังเดินต่อไป 

กลอนให้กําลังใจตัวเองน่าสนใจ

ชนะใจคนอื่นชนะได้ แต่ชนะใจตัวเองชนะยาก

ไม่จำเป็นที่จะต้องแข่งกับคนอื่น แข่งกับตัวเองดีที่สุด

อุปสรรคเข้าเผชิญจงเดินสู้
ยอมรับรู้ด้วยใจที่อาจหาญ
ตรึงและตรองแก้ไขอย่านิ่งนาน
รีบประสานเข้มแข็งด้วยแรงใจ

คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือ
คนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
ไม่ใช่เพราะได้ทำ
ในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำ

อย่าหยุดฝัน อย่าหยุดคิด ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่

หัวเราะทุกครั้งเมื่อมีโอกาส กล่าวขอโทษเมื่อคุณต้องทำ และรู้จักปล่อยวาง ในสิ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

ตราบใดที่เรา ยังมีลมหายใจ เราก็ต้องสู้ต่อไป

คนเรา ไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง
แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้น ที่ได้ทำ

คนที่ทำได้คือ คนที่เชื่อว่าเขาทำได้
โดยมิได้คำนึงถึงคำว่า เป็นไปไม่ได้