คำคมกับคำกลอน

คําคมความรักโดนๆ

คำว่า ไม่มีเวลา เป็นการบอกลาที่เลือดเย็น

คําคมความรักโดนๆน่าสนใจ

ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ ไม่เสียใจ แม้ ไม่ได้อะไร กลับมา

อย่าใช้คำว่า รัก มากไป เดี๋ยวพอเจอคนที่ ใช่ แล้วมันจะไม่ขลัง

ความจริงใจ คือสมบัติของคนรักที่ดี

ความรักอยู่ในทุกอารมณ์ แม้กระทั่งตอนโกรธเขาอยู่ ก็ตาม

รักไม่ใช่ การพยายามเข้าใจ แต่รักคือ การเข้าใจโดยที่ไม่ต้องพยายาม

รัก ไม่ใช่การที่คนสองคนบรรจบพบกัน แต่รัก คือการที่คนสองคนเดินขนานบนเส้นทางเดียวกัน 

ความรัก ไม่ใช่การครอบครอง แต่มันคือการที่ได้ยืนมองเธอมีความสุข

ระยะห่าง ของคนที่ หมดใจ คือ ระยะทำใจ ของคนที่ ยังรัก 

ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทำได้ทุกอย่าง