คำคมกับคำกลอน

คําคมความรักโดนๆ

คนบางคน เกิดมาเพื่อให้รัก แต่ไม่ได้เกิดมาคู่กัน

คําคมความรักโดนๆน่าสนใจ

ปล่อยวัว ปล่อยควาย เขาว่าได้กุศล ถ้าฉันปล่อยเทอไปซักคน คงได้กุศลเหมือน ควาย

แอบรัก เหมือน ทับทิมกรอบ ข้างนอกสดใส ข้างในเป็นแห้ว

จำไว้ห่างกันซักพัก เป็นคำสุภาพที่สุดของคำว่า เลิกกันเถอะ

การบอกเลิก เป็นหน้าที่สุดท้ายของคนที่เคยรัก ที่ต้องทำ ให้ชัดเจน 

อย่าใช้อดีตสร้างอนาคต แต่จงใช้อนาคตลบอดีต

เหนื่อยก็พัก ไม่รักก็พอ

ความรักก็เหมือนรอยสัก งดงาม แต่เจ็บปวด

อยากได้ความรักจากอีกฝ่าย ต้องจ่ายด้วย ความรัก ของเราก่อน

บางทีการรักเขา แต่เขาไม่รู้ ยังดีกว่าเขารับรู้แต่เขาไม่รัก