คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

หากยึดถือน้อย ให้ความสำคัญมันน้อย ทุกข์น้อย

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ก้าวแรกเป็นก้าวที่กำหนดทิศทางของ การเดินทาง

เป้าหมายที่ไม่จูงใจ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เร้าใจ

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มักจะง่ายกว่า ดีกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ในการต่อสู่กับมัน

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่า
"ปัญหานั้นเล็กนิดเดียว"

จงจำไว้ว่า ชีวิจของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
คุณต้อง ออกแบบชีวิต ของคุณเอง

พระเจ้ามักจะพรากคนออกจากชีวิตเพื่อปกป้องคุณ จงคิดก่อนที่จะวิ่งตามพวกเขา

โอกาส ไม่เดินมาหาคุณหรอก คุณต่างหากต้องเดินไปหามัน

โลกใบนี้จะไม่พินาศด้วยน้ำมือของคนชั่ว แต่มันจะพังพินาศด้วยน้ำมือของคนที่ได้แต่มอง แต่ไม่คิดจะทำอะไรเลยต่างหาก

เหตุผลของ 'คนๆหนึ่ง' อาจจะไม่ใช่เหตุผลของ 'คนอีกคนหนึ่ง'