คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

ถ้าไม่ลอง ก้าวเดิน ก็ไม่มีวันรู้ ว่าข้างหน้าเป็นไง

คำคมชีวิตน่าสนใจ

อย่าพยายามวิ่งตามอะไร มากเกินไป
เพราะถ้ามันไม่ใช่
เราไม่มีวันวิ่งตามมันทัน

จงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน

เจ็บที่สุด คือ คนที่ไว้ใจหักหลัง
เสียความรู้สึกที่สุด คือ รู้เรื่องสำคัญของคนที่เรารัก จากปากคนอื่น

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่า
"ปัญหานั้นเล็กนิดเดียว"

ความคิดจะมีผล ก็ต่อเมื่อคุณลงมือปฏิบัติ

ไม่มีสิ่งใดเป็นหลักประกันได้ว่า จะมีวันพรุ่งนี้ ดังนั้นจงทำเสียแต่วันนี้

แม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่ได้ดังใจเรา แล้วคนอื่นจะให้ได้ดังใจเรานั้น เป็นอันไม่มี

จงอยู่อย่างมี ความหวัง
จงใช้ชีวิต อย่างมี ความสุข
จงรักกัน อย่างมี ความเข้าใจ
จงห่วงใย อย่างคนในครอบครัว

คุณเลือกได้ที่จะมีชีวิตอย่างที่หัวใจต้องการ