คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

อย่ากังวลกับสิ่ง ที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้ คำนึงถึง สิ่งที่ 'กำลังทำ'

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ทุก 'หนึ่งนาที' ที่คุณใช้ไปในการ 'วางแผน' จะประหยัดเวลาได้อย่างน้อย 'สามนาที' ในการปฎิบัติตามแผน

อย่าขอให้ใครช่วย ในสิ่งที่คุณทำเองได้

หากยึดถือน้อย ให้ความสำคัญมันน้อย ทุกข์น้อย

ความคิดจะมีผล ก็ต่อเมื่อคุณลงมือปฏิบัติ

อุปสรรคเป็นที่มาของสิ่งใหม่ๆ

ยังแข็งแรงดีอยู่ ใช่ไหม ?
กำลังใจของคุณ ถ้าคำตอบคือ ไม่
ฉันก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้คุณ

คนที่มีทัศนคติที่ดี
จะมองเห็นเรื่องราวดีๆ
แม้ในวันที่เลวร้าย

เวลามีเรื่องไม่เข้าใจกัน
ลองมองในมุมของอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วจะเข้าใจมากขึ้นว่าเขารู้สึกอย่างไร
และทำไมเขาถึงทำเช่นนั้น

ทำดีในวันนี้ พรุ่งนี้จะดีของมันเอง