คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

เราไม่ได้ดังใจเขา จะให้เขาได้ดังใจเราอย่างไร

คำคมชีวิตน่าสนใจ

สิ่งที่แข็งที่สุด เอาชนะได้ด้วยสิ่งที่อ่อนที่สุด
ลิ้นที่อ่อนโยน บดขยี้กระดูกได้

เสียเงินทอง เสียสิ่งของ เสียเวลา และก็เสียใจ เป็นการจ่ายค่าเทอมชีวิต

จงทำดี แต่อย่าอวดดี เพราะทุกคนก็มีดีไม่เหมือนกัน

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่า
"ปัญหานั้นเล็กนิดเดียว"

ความล้มเหลวมักเดินมาก่อนความสำเร็จ

คนที่มีความสุขที่สุด ไม่ใช่คนที่ "มี" ทุกอย่างในชีวิตดีที่สุด แต่คือคนที่สามารถ "ทำ" ทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุด

ถ้าคุณ ไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้เลยว่า ข้างหน้า เป็นอย่างไร

ถ้าอยากจะ "ประสบความสำเร็จ" ต้องกล้าที่จะ "เปลี่ยนแปลง" ตัวเอง

อุปสรรคเป็นที่มาของสิ่งใหม่ๆ