คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

จงทำดี แต่อย่าอวดดี เพราะทุกคนก็มีดีไม่เหมือนกัน

คำคมชีวิตน่าสนใจ

กอดกันให้แน่นๆ
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ที่เรียกว่า อ้างว้าง

จงจำไว้ว่า ชีวิจของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
คุณต้อง ออกแบบชีวิต ของคุณเอง

การจะเป็น คนดี
มันสำคัญอยู่ที่ เราทำ
ไม่ใช่ไม่อยู่ที่ใครมอง

บางวัน ชีวิตก็ยาก เกินกว่าจะอยู่คนเดียว
และบางวัน ชีวิตก็ดี จนเกินกว่าจะใช้คนเดียว

จงทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นบ้าง

ทำดีในวันนี้ พรุ่งนี้จะดีของมันเอง

ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อย่า "ริษยา" พักได้แต่ "อย่าหยุด"

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่า
"ปัญหานั้นเล็กนิดเดียว"

ไม่มีใครอยากจะพูดความชั่วของตัวเอง
แต่ทำไม ชอบพูด แต่ความชั่วของคนอื่น