คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

จงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน

คำคมชีวิตน่าสนใจ

การมีครอบครัวเป็นกำลังใจ
เป็นสิ่งที่มีค่า ที่น่าอิจฉาที่สุด

คนอื่นจะให้ได้ดังใจเรานั้น ทุกอย่างไม่มีเลย เพียงแต่เรายอมรับเขา อยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งเท่านั้น

ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลา

หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น

สิ่งที่แข็งที่สุด เอาชนะได้ด้วยสิ่งที่อ่อนที่สุด
ลิ้นที่อ่อนโยน บดขยี้กระดูกได้

ถ้าคุณไม่ชอบอะไร ขอให้เปลี่ยนมัน ถ้าคุณเปลี่ยนมันไม่ได้ ขอให้เปลี่ยนทัศนคติของคุณเอง

เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกินไป'

ความ ผิดพลาด
ไม่ได้มีไว้ เพื่อให้มัน ทำร้าย ตัวเรา ใน วันนี้ แต่มันมีไว้
เพื่อเป็น บทเรียน ที่ดี สำหรับการ ใช้ชีวิต
ในวัน ต่อๆ ไป

จงทำในสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุดและชอบที่สุด