คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

จะมัวเสียเวลากับความรู้สึกแย่ๆ ทำไมกัน ทุกๆ วันของชีวิตนั้น
ยังมีสิ่งดีๆ รอเราอยู่ อีกตั้งเยอะ

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ความล้มเหลวมักเดินมาก่อนความสำเร็จ

โอกาส ไม่เดินมาหาคุณหรอก คุณต่างหากต้องเดินไปหามัน

ก้าวแรกเป็นก้าวที่กำหนดทิศทางของ การเดินทาง

จะดอกฟ้า หรือ ดอกหญ้า
มันก็มี คุณค่า ในตัวมันเอง

คนที่มีทัศนคติที่ดี
จะมองเห็นเรื่องราวดีๆ
แม้ในวันที่เลวร้าย

ยินดีไปตามความอยาก คือความมักมากไม่มีสิ้นสุด

คนเราต้องรู้จัก ข้อเสีย ของตัวเองก่อน
ก่อนที่จะให้ใครมาเห็น ข้อดี ของเรา

หนทางยาวไกลนับ 'หมื่นลี้' ต้องเริ่มต้นด้วย 'ก้าวแรก' ก่อนเสมอ

ยามที่เจริญรุ่งเรือง เพื่อน จะรู้จักเรา
ยามที่ตกทุกข์ได้ยาก เราจะรู้จัก เพื่อน