คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

ความโศรกเศร้า สามารถเยียวยาตัวเองได้ "โดยลำพัง"
แต่การจะได้รับ ความเบิกบาน อย่างเต็มเปี่ยม
จำเป็นต้องมี "ใครสักคน" มาแบ่งปัน

คำคมชีวิตน่าสนใจ

คุณเป็นตามสิ่งที่คุณคิด

หยุดหาข้อแก้ตัว

จะดอกฟ้า หรือ ดอกหญ้า
มันก็มี คุณค่า ในตัวมันเอง

บางครั้งคนเราก็ต้องลบลืมคนบางคนในอดีต เพราะเหตุผลง่าย ๆ เหตุผลเดียว นั่นคือ.. ใครคนนั้นจะได้ไม่อยู่ในอนาคตของเรา

บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดียวที่จะพาเรามุ่งหน้าไปได้ คือ "การคลำทางเดินหน้าต่อไป"

อย่ามองอุปสรรคเป็นสิ่งกีดขวางบนทางชีวิต แต่จงมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้

ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลา

หากยึดถือน้อย ให้ความสำคัญมันน้อย ทุกข์น้อย

ถ้าคุณไม่ชอบอะไร ขอให้เปลี่ยนมัน ถ้าคุณเปลี่ยนมันไม่ได้ ขอให้เปลี่ยนทัศนคติของคุณเอง