คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

การจะเป็น คนดี
มันสำคัญอยู่ที่ เราทำ
ไม่ใช่ไม่อยู่ที่ใครมอง

คำคมชีวิตน่าสนใจ

จงทำในสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุดและชอบที่สุด

อย่ามัวแต่
มองหาโอกาสและความเป็นไปได้ สร้างมันขึ้นมาเองเลยสิ

ทุกชีวิต
ล้วนถูกสร้างขึ้นมา ให้มี คุณค่า เสมอ

ยังแข็งแรงดีอยู่ ใช่ไหม ?
กำลังใจของคุณ ถ้าคำตอบคือ ไม่
ฉันก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้คุณ

คุณไม่มีวันได้ของที่สมบรูณ์แบบ ในการทำครั้งแรก

หยุดหาข้อแก้ตัว

ไม่มีใครอยากจะพูดความชั่วของตัวเอง
แต่ทำไม ชอบพูด แต่ความชั่วของคนอื่น

ทำวินาทีปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้มัน
กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำที่สุดของเรา
ในวินาทีถัดไป

คุณเป็นตามสิ่งที่คุณคิด