คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

วิกฤตเป็นกระดาษที่ห่อหุ้ม โอกาสเอาไว้

คำคมชีวิตน่าสนใจ

หากยึดถือมาก ให้ความสำคัญมันมาก ทุกข์มาก

จงทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นบ้าง

ก้าวแรกเป็นก้าวที่กำหนดทิศทางของ การเดินทาง

แม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่ได้ดังใจเรา แล้วคนอื่นจะให้ได้ดังใจเรานั้น เป็นอันไม่มี

วันนี้ต้องดีกว่าวานนี้ พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้

ความ ผิดพลาด
ไม่ได้มีไว้ เพื่อให้มัน ทำร้าย ตัวเรา ใน วันนี้ แต่มันมีไว้
เพื่อเป็น บทเรียน ที่ดี สำหรับการ ใช้ชีวิต
ในวัน ต่อๆ ไป

จงยืดหยุ่น แต่อย่ายืดยาด

บางครั้งคนเราก็ต้องลบลืมคนบางคนในอดีต เพราะเหตุผลง่าย ๆ เหตุผลเดียว นั่นคือ.. ใครคนนั้นจะได้ไม่อยู่ในอนาคตของเรา

เราจะ เข้มแข็ง ขึ้นได้ยังไง ถ้าหากเรา ไม่เคย เจ็บปวด
และ เรียนรู้ ถึงวิธีที่จะ เอาชนะ มัน