คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลา

คำคมชีวิตน่าสนใจ

บางครั้งคนเราก็ต้องลบลืมคนบางคนในอดีต เพราะเหตุผลง่าย ๆ เหตุผลเดียว นั่นคือ.. ใครคนนั้นจะได้ไม่อยู่ในอนาคตของเรา

การใช้ปากที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
คือ ยิ้ม และ เงียบ
ยิ้ม เพื่อการแก้ทุกๆ ปัญหา
เงียบ ย่อมชนะในทุกๆ ปัญหา
Today is December

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มักจะง่ายกว่า ดีกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ในการต่อสู่กับมัน

เวลาคุยกันในแต่ละวัน ยิ่งมีน้อย
ยังจะมาเสียเวลาทะเลาะกันอีก
เอาเวลาที่มี มาถามสารทุกข์สุขดิบกันดีกว่าไหม ?

ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าที่จะเสียเวลาให้กับคนที่พรากความสุขไปจากเรา

ถ้าคิดจะ ตัดใจ หยุดน้ำตาที่ไหล ให้ได้ก่อน

ส่วนคนฉลาด จะรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เท่าที่จะทำได้

จงทำในสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุดและชอบที่สุด

การที่รู้แล้ว ไม่ใช่ให้เกิดประโยชน์ ก็ไม่ต่างอะไรกับไม่รู้