คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

อุปสรรคเป็นที่มาของสิ่งใหม่ๆ

คำคมชีวิตน่าสนใจ

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่า
"ปัญหานั้นเล็กนิดเดียว"

หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น

อย่าขอให้ใครช่วย ในสิ่งที่คุณทำเองได้

คุณเป็นตามสิ่งที่คุณคิด

เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย'

ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" 
อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า"
ความเงียบก็ "เพื่อนเรา"
ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย"

ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อย่าพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

ถ้าอยากจะ "ประสบความสำเร็จ" ต้องกล้าที่จะ "เปลี่ยนแปลง" ตัวเอง

ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิต
เราไม่ได้ต้องการอะไรเลย
นอกจากคนที่อยู่ข้างๆ ใกล้ๆ
ไม่ต้องพูดอะไร แต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
แค่นั้นก็พอ