คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

เสียดาย เวลาที่รู้จักกัน
เพียงเพราะ เราต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองไม่ผิด
เลยต้องทิ้งความสัมพันธ์นั้น ให้เป็นอดีต

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ความหยาบคาย คือ การพยายามทำเป็นเข้มแข็งที่คนอ่อนแอมักจะทำ

อย่ากลัวที่จะแตกต่างหากมั่นใจว่า ไม่ใช่สิ่งผิด

ทุก 'หนึ่งนาที' ที่คุณใช้ไปในการ 'วางแผน' จะประหยัดเวลาได้อย่างน้อย 'สามนาที' ในการปฎิบัติตามแผน

ความกังวลไม่ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้น นอกจากสร้างความทุกข์ขึ้นในใจของคุณเอง

การขัดใจตัวเอง ก็คือการขัดเกลาหนทางให้ราบเรียบ

จงฟังความรู้สึกของผู้พูด ไม่ใช่ 'คำพูด'

อย่ามองอุปสรรคเป็นสิ่งกีดขวางบนทางชีวิต แต่จงมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้

หลายๆ ชีวิต เดินสวนทางกันไปมาอยู่ในขณะนี้ มีทางดำเนินชีวิตไม่เหมือน และก็มีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกัน

จงทำในสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุดและชอบที่สุด