คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

อย่าอยู่ข้างที่แพ้ บ่อยเกินไป

คำคมชีวิตน่าสนใจ

หยุดหาข้อแก้ตัว

ทุกชีวิต
ล้วนถูกสร้างขึ้นมา ให้มี คุณค่า เสมอ

หากยึดถือมาก ให้ความสำคัญมันมาก ทุกข์มาก

มีแต่วันนี้ "ที่มีค่า"
ไม่มีวันหน้า วันหลัง

แม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่ได้ดังใจเรา แล้วคนอื่นจะให้ได้ดังใจเรานั้น เป็นอันไม่มี

ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรเลยสักอย่างในโลกที่โหดร้าย แม้กระทั่งความทุกข์ของชีวิต

จงเลือกการใช้ชีวิต เลือกเส้นทางเดิน
ในแบบที่เราชอบ แบบที่เราคิด
เพราะชีวิต มันเป็นของเราเอง

ทุกคนได้ยินในสิ่งที่ 'คุณพูด' แต่เพื่อนที่ดีที่สุดจะได้ยินแม้ในสิ่งที่คุณ 'ไม่ได้พูด'

ทำวินาทีปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้มัน
กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำที่สุดของเรา
ในวินาทีถัดไป