คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

อย่าอยู่ข้างที่แพ้ บ่อยเกินไป

คำคมชีวิตน่าสนใจ

อย่าขอให้ใครช่วย ในสิ่งที่คุณทำเองได้

ทางข้างหน้า 'ลางเลือน' เหมือนว่างเปล่า แดดจะเผาผิวผ่อง เธอหมองไหม้ ที่ตรงนั้นมีหุบเหว มีเปลวไฟ ถ้าอ่อนแอจะฝ่าไป อย่างไรกัน

จงทำดี แต่อย่าอวดดี เพราะทุกคนก็มีดีไม่เหมือนกัน

ประดับร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามแล้วฉันใด
โปรดอย่าลืมประดับใจด้วยคุณงามความดีด้วยฉันนั้น

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มักจะง่ายกว่า ดีกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ในการต่อสู่กับมัน

อุปสรรคเป็นที่มาของสิ่งใหม่ๆ

คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ .. แต่เจ็บปวด ครั้งที่สอง มีแต่ "ต้องโทษตัวเอง"

อย่ามองอุปสรรคเป็นสิ่งกีดขวางบนทางชีวิต แต่จงมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้

ถ้าคิดจะ ตัดใจ หยุดน้ำตาที่ไหล ให้ได้ก่อน