คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

อย่าปล่อยให้จุดอ่อนของคุณบดบังจุก แข็งที่คุณมี

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ดูมาก ฟังมาก อ่านมาก และคิดให้มาก เมื่อต้องการสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

เราไม่ได้ดังใจเขา จะให้เขาได้ดังใจเราอย่างไร

คนเราจะไม่ต้องใช้สมองเลย ถ้าพูดแต่ 'ความจริง'

ถ้าคุณ ไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้เลยว่า ข้างหน้า เป็นอย่างไร

การใช้ปากที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
คือ ยิ้ม และ เงียบ
ยิ้ม เพื่อการแก้ทุกๆ ปัญหา
เงียบ ย่อมชนะในทุกๆ ปัญหา
Today is December

ถ้าไม่ลอง ก้าวเดิน ก็ไม่มีวันรู้ ว่าข้างหน้าเป็นไง

มีแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเป็นพรจากสวรรค์ ส่วนคนอื่น ๆ นั้น เข้ามาเพื่อให้บทเรียน

วิกฤตเป็นกระดาษที่ห่อหุ้ม โอกาสเอาไว้

อย่าเกลียด "น้ำตา" เพราะมันคือ "เพื่อนแท้",
อย่าเกลียด "ความอ่อนแอ" เพียงเพราะมันไม่ใช่ "ความเข้มแข็ง"