คำคมกับคำกลอน

คำคมเจ็บๆ

บางครั้ง ปล่อยมือก็ดีกว่า
จับมือกันไว้ แต่ไร้ความรู้สึก

คำคมเจ็บๆน่าสนใจ

อาจจะรู้ว่าโดนหลอก
แต่ก็ยอมให้หลอก
เพือทีจะให้คนทีหลอก
หยุดหลอกเราชะที

"คนที่ดี" หลายครั้งไม่ใช่
คนที่ใช่ แต่เป็น "คนที่เลวได้ใจ"
ไม่รู้ว่าทำไม ต้องเป็นแบบนี้

เธอยุ่ง ฉันเข้าใจ
เธอไม่มีเวลา ฉันเข้าใจ
เธอลืมเขาไม่ได้ ฉันเข้าใจ
ถ้าวันหนึ่ง ฉันหมดรักเธอ "เธอคงเข้าใจ"

ความไว้ใจก็เหมือน ยางลบ
เล็กลงทุกครั้งที่ได้ใช้

ความรักเริ่มต้นจาก เข้าตา
พัฒนาต่อมาเป็น เข้าใจ
แล้วสุดท้ายกลับกลายเป็น
เข้ากันไม่ได้

เศษแก้วมันบาดคม
เศษคารมมันบาดใจ
เศษเหล็กยังขายได้
แต่เศษใจใครจะเอา

ทำใจให้ ยอมรับ ดีกว่า
มานั่งนับ วันจากลา

แม้ในใจจะ ว่างเปล่า
แต่ก็ยังเหลือ ตัวเราเอง

อยู่คนเดียวสบายใจ
เป็นคำปลอบใจของคนโสด