คำคมกับคำกลอน

คำคมเจ็บๆ

ความสมหวังบอกให้เรา
เชื่อมั่นในความฝัน
ความผิดหวังบอกให้เรา
ยอมรับในความจริง

คำคมเจ็บๆน่าสนใจ

ยอมเป็นแค่คนดีที่ไม่มีใคร
ดีกว่าเป็นคนหลายใจที่ไม่มีอะไรดี

คนที่สอนให้รู้ซึ้งถึงคำว่า รัก
มักจะเป็นคนคนเดียวกันกับ
คนที่สอนให้รู้ซึ้งถึง ความเจ็บปวด

"คนที่ดี" หลายครั้งไม่ใช่
คนที่ใช่ แต่เป็น "คนที่เลวได้ใจ"
ไม่รู้ว่าทำไม ต้องเป็นแบบนี้

คนบางคน ทำได้แค่มอง
แต่ครอบครองไม่ได้
คนบางคน ก็จับต้องได้
แต่ถึงยังไง ก็ไม่ใช่ของเรา

อยากได้รับการปกป้อง
ไม่ใช่ปกปิด
อยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ไม่ใช่ส่วนเกิน

ไอ้อดีต นี่มันเป็นใคร
แม่ง ทำร้ายกูได้ทุกวัน

ให้ความรักกับคนที่ไม่ต้องการ
คือความรำคาญของคนอีกคน

ถ้าใช้ตับรักใครได้ ก็คงดี
เพราะมันแข็งกว่าใจเยอะ


ถ้าหมุนนาฬิกากลับไปได้
ฉันก็อยากจะย้อนกลับไป
และเลือกที่จะ ไม่เจอเธอ