คำคมกับคำกลอน

คำคมความรัก

สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือ
คนที่เรารักและคนที่รักเรา
ไม่ใช่คนเดียวกัน

คำคมความรักน่าสนใจ

บางคนทุ่มเทเท่าไหร่ ยังไม่ได้มา
บางคนขนาดไม่มีเวลา ยังได้ใจ

เวลาน้ำเข้าตามันแสบที่ตา
เเต่ถ้าน้ำออกจากตามันแสบที่ใจ

ความรักก็คือความรู้
บางครั้งรู้ทั้งรู้ว่า เขาไม่รัก
แต่ก็ ยังรัก ทั้งๆที่รู้

คำว่ารักมีไว้บอกไม่ได้มีไว้เก็บ
แต่เพราะคนส่วนมากกลัวที่จะเจ็บ
เลยเลือกที่จะเก็บมากว่าที่จะบอก

อากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อย
ใจคน เปลี่ยนแปลงได้
ความรัก ไม่เหมือน ในนิยาย
ที่จะได้รักกันตลอดไป

หลายคนอยากเป็น มากกว่าเพื่อน
แต่กลัวว่าการก้าวออกจาก สถานะเพื่อน
จะกลายเป็นการก้าวไปสู่ สถานะว่างเปล่า

ไม่ต้อง "สัญญา" 
ว่าจะรักกันตลอดไป 
แค่วันที่มีกัน อยู่ "ข้างกาย
" ไม่ "นอกใจ" กันก็พอ

สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือ
คนที่เรารักและคนที่รักเรา
ไม่ใช่คนเดียวกัน

รัก ไม่ใช่การที่
คนสองคนบรรจบพบกัน
แต่รัก คือการที่
คนสองคนเดินขนานบนเส้นทางเดียวกัน