คำคมกับคำกลอน

คําคมความรักโดนๆ

ไม่รักก็บอก อย่ามาหลอก กูเจ็บ

คําคมความรักโดนๆน่าสนใจ

การแอบรักใครข้างเดียว ก็เหมือนผ้าอนามัย เพราะทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่มีวัน ไหลย้อนกลับ

อย่า คาดหวังว่าเรา จะเดินไปถึงปลายทาง แค่คาดหวัง ว่าเรา จะไม่เดิน ห่างและหายไป 

ความรักมีสองอย่าง ไม่ดูแลกันตลอดไป ก็ได้แค่คิดถึงกันและกันตลอดไป

กูทำเพื่อมึง แล้ว มึงทำเพื่อใคร

อย่าหยุดที่ใครสักคน เพียงเพื่อจะพักจงหยุดที่จะรักเพราะ รักเขา หมดหัวใจ

ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ ไม่เสียใจ แม้ ไม่ได้อะไร กลับมา

คนรักไม่ใช่คนที่เราต้องอยู่ด้วยตลอดเวลา แต่มีให้รู้ว่ามีคนนึงที่เรารัก และ รักเรา

บางครั้งความรักก็เกิดขึ้นง่ายจนน่า ตกใจ และบางที่ก็จากไปง่ายๆจนแทบ ทำใจ ไม่ทัน

คนที่แอบรักไม่ใช่คนตาขาว หากแต่เป็นคนที่มีความอดทน