คำคมกับคำกลอน

คําคมความรักโดนๆ

รักนั้นไม่ยาก แต่จะลำบากเวลาลืม

คําคมความรักโดนๆน่าสนใจ

ความรักจะบอกออกไป หรือจะเก็บไว้ สุดท้ายก็คือความรักอยู่ดี 

อย่ารักฉันเพราะคำหวาน โปรดรักฉันที่การกระทำ

Google ที่ว่าแน่ ยัง Search หา "คู่แท้" กูไม่เจอ

ช่อของรักแท้นั้นอยู่สูงมาก แม้แต่เงินก็สอยไม่ถึง 

ผู้ชายก็เหมือนรองเท้า เมื่อใส่แล้วกัด ก็สลัดมันทิ้ง

กูทำเพื่อมึง แล้ว มึงทำเพื่อใคร

บางครั้งความเป็นจริงกับจินตนาการ มันต้องควบคู่ไปด้วยกัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

ามสำเร็จ ไม่สำคัญถ้าหากไปถึงจุดนั้นแล้วไม่เหลือใคร

แม้ผิดพลาดพลาดไปจากความหวัง ไม่สมดังเจตจำนงที่คงหมาย จะขออยู่สู้ต่อไปไม่ขอคลาย ถ้าไม่ตายคงต้องสมอารมณ์ปอง