คำคมกับคำกลอน

คําคมความรักโดนๆ

หนังสือเล่มเก่า อ่านกี่ครั้งก็จบแบบเดิม แฟนเก่าจะคบกี่ครั้งมันก็จบแบบเดิม

คําคมความรักโดนๆน่าสนใจ

ไม่มีแฟนนั้นหล่ะสบาย ไม่ต้องเสี่ยงเป็นควายในร่างคน

คนหนึ่งรัก คนหนึ่งไม่รู้ คนหนึ่งเฝ้าดู คนหนึ่งไม่เห็น คนหนึ่งห่วงใย คนหนึ่งไม่เคยเป็น คนหนึ่งลืมยากเย็น คนหนึ่งไม่เคยจำ

ไม่มีใครตายเพราะความรัก แต่ไม่มีความรักก็อาจเหงาตาย

ทีแรกนึกว่าพิเศษกว่าใคร ที่แท้คือคนทั่วไป ที่เธอใช้ คั่นเวลา

แม้ผิดพลาดพลาดไปจากความหวัง ไม่สมดังเจตจำนงที่คงหมาย จะขออยู่สู้ต่อไปไม่ขอคลาย ถ้าไม่ตายคงต้องสมอารมณ์ปอง 

อย่า ระแวง ว่าเค้าจะมีใครแต่ให้ระวังใจ ว่าจะเข้มแข็งพอไหม เมื่อไกลกัน

ถ้าความรักคือการเดินทาง หัวใจคงเป็นเข็มทิศ และจุดหมายก็คือเธอ

ามสำเร็จ ไม่สำคัญถ้าหากไปถึงจุดนั้นแล้วไม่เหลือใคร

อยากลืมใคร อย่าใช้เวลา เพราะนาฬิกา ยังวนมา ที่เดิม