คำคมกับคำกลอน

คําคมความรักโดนๆ

อย่าหยุดที่ใครสักคน เพียงเพื่อจะพักจงหยุดที่จะรักเพราะ รักเขา หมดหัวใจ

คําคมความรักโดนๆน่าสนใจ

รัก เป็นกริยา แต่อกหัก มันเป็น กรรม ไม่รัก มันเป็น ประโยคปฏิเสธ

ไม่อยาก เป็นคนที่ดี เพราะ คนที่ดี บางทีก็ ไม่มีตัวตน

ความรักเกิดขึ้นจากการรักใครบางคน แต่ไม่ได้หายไป เพราะความไม่รักของใครคนนั้น

อย่า คาดหวังว่าเรา จะเดินไปถึงปลายทาง แค่คาดหวัง ว่าเรา จะไม่เดิน ห่างและหายไป 

เป็นการยากหากจะเข้าใจในความรักและยากนักหากจะรักอย่างเข้าใจ

ไม่ต้องรักกัน หนึ่งร้อยปี แค่ชีวิตนี้แก่ตายไปด้วยกันก็พอแล้ว

ไม่ได้ รักเธอมากเท่าไหร่หรอก แต่ แค่ คิดว่า จ ะ มี อี ก ไหม ที่ จ ะ รั ก ได้เท่าเธอคนนี้

ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ ไม่เสียใจ แม้ ไม่ได้อะไร กลับมา

ระยะห่าง ของคนที่ หมดใจ คือ ระยะทำใจ ของคนที่ ยังรัก