คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

เรารักในสิ่งใด จะต้องจากในสิ่งนั้น ช้าหรือเร็วมันอีกเรื่องหนึ่ง

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ถ้าคุณไม่แข่งขันคุณก็จะ ไม่มีโอกาสชนะ

จะดอกฟ้า หรือ ดอกหญ้า
มันก็มี คุณค่า ในตัวมันเอง

การมีครอบครัวเป็นกำลังใจ
เป็นสิ่งที่มีค่า ที่น่าอิจฉาที่สุด

ยังแข็งแรงดีอยู่ ใช่ไหม ?
กำลังใจของคุณ ถ้าคำตอบคือ ไม่
ฉันก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้คุณ

อย่าเบื่อหน่ายกับการทำสิ่งเล็ก ๆ เพื่อคนอื่น เพราะบางครั้งสิ่งเล็ก ๆ นั้น อาจกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในหัวใจของคนเหล่านั้น

วิกฤตเป็นกระดาษที่ห่อหุ้ม โอกาสเอาไว้

วันนี้ต้องดีกว่าวานนี้ พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้

การเอาชนะอุปสรรคมีอยู่ 2 วิธี คือ คุณต้องทำตัวให้ใหญ่ หรือไม่ก็ทำให้อุปสรรคนั้นเล็กลง

เราไม่ได้ดังใจเขา จะให้เขาได้ดังใจเราอย่างไร