คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

การตามใจตัวเองอยู่เสมอ เป็นทางตันในการดำเนินชีวิต

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตรี' อันสวยสดไม่มีหมดเหมือนสตางค์

อย่าขอให้ใครช่วย ในสิ่งที่คุณทำเองได้

ความกังวลไม่ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้น นอกจากสร้างความทุกข์ขึ้นในใจของคุณเอง

จงยืดหยุ่น แต่อย่ายืดยาด

จงจำไว้ว่า ชีวิจของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
คุณต้อง ออกแบบชีวิต ของคุณเอง

การขัดใจตัวเอง ก็คือการขัดเกลาหนทางให้ราบเรียบ

ทำดีในวันนี้ พรุ่งนี้จะดีของมันเอง

คนที่มีทัศนคติที่ดี
จะมองเห็นเรื่องราวดีๆ
แม้ในวันที่เลวร้าย

ถ้าอยากจะ "ประสบความสำเร็จ" ต้องกล้าที่จะ "เปลี่ยนแปลง" ตัวเอง