คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

แม้แต่นิ้วของคนเรายังยาว 'ไม่เท่ากัน' นับประสาอะไรกับ 'ความยั่งยืนของชีวิต'

คำคมชีวิตน่าสนใจ

คนเราจะไม่ต้องใช้สมองเลย ถ้าพูดแต่ 'ความจริง'

แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับประสาอะไรกับ 'ความยั่งยืนของชีวิต'

เราไม่ได้ดังใจเขา จะให้เขาได้ดังใจเราอย่างไร

การรู้ว่าเมื่อไรควรจะถ่อยสำคัญพออๆ กับการรู้ว่าเมื่อไรควรจะก้าวต่อไปข้างหน้า

ชีวิตจริงคือละครเรื่องยาว
ที่เราไม่มีโอกาสได้อ่านบท

จงทำในสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุดและชอบที่สุด

ทำวินาทีปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้มัน
กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำที่สุดของเรา
ในวินาทีถัดไป

บางครั้งคนเราก็ต้องลบลืมคนบางคนในอดีต เพราะเหตุผลง่าย ๆ เหตุผลเดียว นั่นคือ.. ใครคนนั้นจะได้ไม่อยู่ในอนาคตของเรา

ดูมาก ฟังมาก อ่านมาก และคิดให้มาก เมื่อต้องการสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่าง