คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

ถ้าอยากจะ "ประสบความสำเร็จ" ต้องกล้าที่จะ "เปลี่ยนแปลง" ตัวเอง

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ความคิดจะมีผล ก็ต่อเมื่อคุณลงมือปฏิบัติ

อุปสรรคเป็นที่มาของสิ่งใหม่ๆ

บางที
ถ้าเรารู้จักที่จะทนุถนอมสิ่งที่เรามีอยู่ เท่านี้
ก็มีความสุขได้แล้ว

หนทางยาวไกลนับ 'หมื่นลี้' ต้องเริ่มต้นด้วย 'ก้าวแรก' ก่อนเสมอ

ถ้าคุณไม่แข่งขันคุณก็จะ ไม่มีโอกาสชนะ

จงอยู่อย่างมี ความหวัง
จงใช้ชีวิต อย่างมี ความสุข
จงรักกัน อย่างมี ความเข้าใจ
จงห่วงใย อย่างคนในครอบครัว

ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตรี' อันสวยสดไม่มีหมดเหมือนสตางค์

จงฟังความรู้สึกของผู้พูด ไม่ใช่ 'คำพูด'

จงจำไว้ว่า ชีวิจของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
คุณต้อง ออกแบบชีวิต ของคุณเอง