คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

ความคิดจะมีผล ก็ต่อเมื่อคุณลงมือปฏิบัติ

คำคมชีวิตน่าสนใจ

ความฉลาดไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าความเจ็บปวดที่ได้รับการเยียวยาแล้ว

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่า
"ปัญหานั้นเล็กนิดเดียว"

พระเจ้ามักจะพรากคนออกจากชีวิตเพื่อปกป้องคุณ จงคิดก่อนที่จะวิ่งตามพวกเขา

เราอย่าเข้าใจว่า มีความทุกข์มากกว่าคนอื่น คนอื่นมีความทุกข์มากกว่าเราก็ยังมี

หลายๆ ชีวิต เดินสวนทางกันไปมาอยู่ในขณะนี้ มีทางดำเนินชีวิตไม่เหมือน และก็มีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกัน

อุปสรรคเป็นที่มาของสิ่งใหม่ๆ

การขัดใจตัวเอง ก็คือการขัดเกลาหนทางให้ราบเรียบ

จงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน

คุณเลือกได้ที่จะมีชีวิตอย่างที่หัวใจต้องการ