คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

ความคิดจะมีผล ก็ต่อเมื่อคุณลงมือปฏิบัติ

คำคมชีวิตน่าสนใจ

การละเลยความสุขส่วนตัวเป็นตัวทำลาย แรงบันดาลใจที่ได้ผลชะงัด

จงเลือกการใช้ชีวิต เลือกเส้นทางเดิน
ในแบบที่เราชอบ แบบที่เราคิด
เพราะชีวิต มันเป็นของเราเอง

มีแต่วันนี้ "ที่มีค่า"
ไม่มีวันหน้า วันหลัง

เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย'

ชีวิต กะ หมากรุก
อย่ามองแต่ หมากในกระดาน
ให้มองหมาก ทั้งสนามด้วย
จะได้รู้ว่าชีวิตที่เหลือจะเดินทางไปไหน
ถึงจะเจออุปสรรคน้อยที่สุด

หากยึดถือมาก ให้ความสำคัญมันมาก ทุกข์มาก

ค้นหาความสุขในชีวิตประจำวันให้เจอ

ทำดีในวันนี้ พรุ่งนี้จะดีของมันเอง

ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" 
อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า"
ความเงียบก็ "เพื่อนเรา"
ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย"