คำคมกับคำกลอน

คำคมชีวิต

ความหยาบคาย คือ การพยายามทำเป็นเข้มแข็งที่คนอ่อนแอมักจะทำ

คำคมชีวิตน่าสนใจ

เราน่าจะ "เปลี่ยนปัญหากันได้" เพราะเรามักจะ "แก้ปัญหาของผู้อื่นได้"

มีแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเป็นพรจากสวรรค์ ส่วนคนอื่น ๆ นั้น เข้ามาเพื่อให้บทเรียน

ปัญหาเป็นครูไม่ใช่อุปสรรค

บางครั้งคนเราก็ต้องลบลืมคนบางคนในอดีต เพราะเหตุผลง่าย ๆ เหตุผลเดียว นั่นคือ.. ใครคนนั้นจะได้ไม่อยู่ในอนาคตของเรา

เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย'

คุณเลือกได้ที่จะมีชีวิตอย่างที่หัวใจต้องการ

ทำวินาทีปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้มัน
กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำที่สุดของเรา
ในวินาทีถัดไป

จงเต็มใจที่จะแสดงความรับผิดชอบ ในความ ผิดพลาด ของคุณ

หลายๆ ชีวิต เดินสวนทางกันไปมาอยู่ในขณะนี้ มีทางดำเนินชีวิตไม่เหมือน และก็มีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกัน