คำคมกับคำกลอน

คำคมเจ็บๆ

ระยะทำใจ
มีหลักกิโลบอกไหม
จะได้รู้ว่าไกลเท่าไหร่
กว่าจะถึงคำว่าลืม

คำคมเจ็บๆน่าสนใจ

ถ้าใช้ตับรักใครได้ ก็คงดี
เพราะมันแข็งกว่าใจเยอะ

ถ้าเราโทร หาเขา
ก็มีแต่จะทำให้เราเจ็บ
แต่ถ้าเราพยายามเอาชนะตัวเองให้ได้
อย่างมากเราก็แค่คิดถึง

ต่างคนต่าง รู้สึกดี ต่อกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่า
ความรู้สึก จะเหมือนกัน

ผูกพันเป็นเงื่อนตาย
ตัดออกไม่ได้
ต้องตัดทิ้งอย่างเดียว

ความสมหวังบอกให้เรา
เชื่อมั่นในความฝัน
ความผิดหวังบอกให้เรา
ยอมรับในความจริง

เลย เป็นจังหวัดหนึ่ง ของประเทศไทย
แต่ละเลย เป็นจังหวะหนึ่ง ของคนหมดใจ

อาจจะรู้ว่าโดนหลอก
แต่ก็ยอมให้หลอก
เพือทีจะให้คนทีหลอก
หยุดหลอกเราชะที

ความรัก ช่างมีอิทธิพล
เพราะรักทำให้ คน
ยอมทนเป็น ควาย

เมื่อไม่มีคำว่า เรา
จะเหลือแค่คำว่า เศร้า
และ เหล้า ก็จะตามมา