คำคมกับคำกลอน

กลอนอกหัก

ณ คืนนี้ ปีก่อน หลอนจนคลั่ง
ตกภวังค์ เวลา คราเลยล่วง
ยังจดจำ คำเอ่ย เผยทั้งปวง
คงทักท้วง ดวงแด แต่ห่างตา

กลอนอกหักน่าสนใจ

ความเข้าใจ สำคัญต่อ ความรัก
แต่สิ่งที่ สำคัญยิ่งกว่านัก คือ
ยังคงรัก แม้ในวันที่ ไม่เข้าใจ

ความรักมีสองอย่าง
ไม่ดูแลกันตลอดไป
ก็ได้แค่คิดถึงกันและกัน ตลอดไป

ความรักคือการเดินทางไกล
กว่าจะถึง หัวใจ มันต้องใช้ เวลา

ที่มี น้ำตา
เพราะ หัวใจ โดนรังแก
แต่ใช่ว่าจะ พ่ายแพ้
ก็แค่หัวใจอ่อนแอ ชั่วคราว

รักแท้ ไม่ได้แพ้ ระยะทาง
แต่แพ้คน ใจกว้าง
ที่โทษ ระยะทาง
แล้วทำมาเป็นอ้าง ว่าห่างกัน

สิ่งที่เหลืออยู่ คือลมหายใจ
แต่สิ่งที่ขาดหายไป คือความรู้สึก

เหตุผล ที่รัก จื ด จ า ง
อาจไม่ใช่ความห่าง หรือ ระยะทางที่ไกล
ไม่ได้เป็นเพราะ เ ว ล า ที่เดินไป
แต่ เป็นเพราะ หัวใจ ไม่เหมือนเดิม

ขุดคำหวานหว่านล้อมจอมเล่ห์จิต
หยอดยาพิษอาบซึ่งน้ำผึ้งหวาน
หลอกล่อดื่มหลงกินจนสิ้นทาน
คอยถึงกาลเพียงพอขอลาไกล

อกหัก ต้องเจ็บ อกเล็ก ต้องเสริม
อกเดิม ปล่อยมัน อกคัน ก้อเกา
อกเรา มันปวด ที่ถูกเขาทิ้ง
อกเขา มันดี ที่เขาทิ้งเรา