คำคมกับคำกลอน

กลอนวันเกิด

เป่าเทียนวันเกิดแล้วอวยพร
ให้คิดถึงฉันก่อนจะได้ไหม
ขอให้ฉันอยู่กับเธอเสมอไป
เหมือนที่ฉันขอไว้ให้มีเธอ

กลอนวันเกิดน่าสนใจ

Happy Birthday ด้วยหัวใจ
คิดอะไรให้ได้ตามปรารถนา
ชีวิตชีวามีแต่สิ่งดี

ธรรมรักษาคนดีให้มีสุข
ห่างไกลทุกข์สิ้นโศกในโลกสาม
เจริญธรรมนำสุขทุกโมงยาม
จงพบความเกษมสันต์นิรันดร

มีขนม นมเนย มากเอ่ยชื่อ
คนหาซื้อ มาปลอบ มอบของขวัญ
เพราะคนเกิด วันนี้ มีครบครัน
พรเทวัญ กำนัลให้ จากยายซี

วันเกิด ปีนี้ ฉันไม่มีอะไรจะให้
มีก็แต่ความจริงใจที่ยังมีให้สม่ำเสมอ
พร้อมทั้งความรักความห่วงใยเมื่อได้เจอ
ทั้งหมดนี้มีให้เธอสม่ำเสมอและตลอดไป

ขอคนดีมีสุขไร้ทุกข์โศก
อนันต์โชค โรคร้าย หายสาปสูญ
มากมายมิตร ชิดเชื้อ หนุนเกื้อกูล
ร่มจำรูญ แผ่ขจร พรเทวัญ

ที่เคยทุกข์ คลุกคราบ อาบโศกศัลย์
จงเก็บมัน เตือนใจ ไว้สั่งสอน
จากนี้ต่อ ก้าวย่าง ทิศทางจร
ให้บังอร ยิ้มรื่น ชื่นฤทัย

สุขสันวันเกิดนะคนดี
แม้ฉันคนนี้ไม่มีอะไรให้
เพราะไม่มีสิทธิ์คิดให้ไป
คงทำได้แค่อวยชัยให้เธอ

Happpy Birth Day วันนี้ที่แสนสุข
จงลืมทุกข์เศร้าหมองให้ผ่องใส
สุขภาพดีปราศจากโรคและภัย
เรื่องร้ายร้ายพลันมลายหายสิ้นพลัน

ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนไหน
รับรู้ไว้นะ เธอจะมีฉันเป็นเพื่อนเสมอ
วันเกิดปีนี้ อาจไม่มีของขวัญใดใดมอบให้เธอ
มีแต่สองมือที่ไม่เลิศเลอนั่งพิมพ์กลอน