คำคมกับคำกลอน

กลอนวันเกิด

จากหัวใจดวงน้อยๆ ขออวยพร
ให้เธอนอนหลับสบายในคืนนี้
จะครบรอบวันเกิดสักกี่ปี
คนๆนี้จะอวยพรตลอดไป

กลอนวันเกิดน่าสนใจ

ดอกไม้งาม ช่อนี้ มีความหมาย
ให้สหาย ในวันเกิด ประเสริฐศรี
ขอให้เจอ คนรัก แสนภักดี
โชคทวี มีสุข ทุกคืนวัน

ให้คุณพระคุ้มครองป้องปกปิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รัก ปราถนา มาครบถ้วน
ให้เดินบนกลีบกุหลาบอันอบอวล
สุขทั้งมวลนอบน้อมให้ด้วยใจเอย

ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี
อวยพรพี่จากใจให้สุขสันต์
มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์
ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ

วันนี้ วันเกิด คนที่รัก แต่ไม่อาจอวยพรได้
ไม่แม้แต่จะอยู่ใกล้ ด้วยเหตุผลมากมายนับพัน
แต่อยากบอกให้รู้ว่าเธอยังอยู่ในใจฉัน
ขออวยพรผ่านความฝันขอให้มีความสุขทุกวันดังใจ

สุขสันวันเกิดนะคนดี
แม้ฉันคนนี้ไม่มีอะไรให้
เพราะไม่มีสิทธิ์คิดให้ไป
คงทำได้แค่อวยชัยให้เธอ

HAPPY BIRTHDAY นะคนดี
จะวันเกิดวันนี้หรือวันไหน
ขอให้มีความสุขตลอดไป
คิดอะไรก็สมหวังตลอดปี

คิดสิ่งใด สมหวัง ดังใจคิด
ให้ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล ดั่งมนต์สวรรค์
เสกประทานความมั่นคงจงมีพลัน
ทุกสิ่งฝันอันใดให้สมปอง

พวงมาลัยพวงน้อยร้อยด้วยรัก
จารจำหลักแทนใจให้จอมขวัญ
อยู่ที่นี่หรือที่ไหนแม้นไกลกัน
จะไม่ลืมรับขวัญวันเกิดเธอ

มีเพียงแค่อักษรอวยพรให้
กลั่นจากใจเรียบเรียงลงส่งเสนอ
ขอสุขสันต์วันเกิดเถิดนะเออ
จงพบเจอแต่ความสุขในทุกวัน